20210511 132340

Snijproef

Snijproef conform paragraaf 6.4.3 EN-1090-2:2018

De EN 1090 eist dat de geschiktheid van de geautomatiseerde processen voor het thermisch snijden jaarlijks moeten worden gecontroleerd.

Om de kwaliteit van snijkanten te controleren, worden proefstukken gesneden die vervolgens beoordeeld worden op basis van de beproevingsmethoden en eisen die beschreven staan in de norm EN 1090-2:2018/EN ISO 9013. De Norm vereist 3 tekstdiktes: de dunste, de dikste en meest toegepaste dikte van het door u te snijden materiaal.

De volgende onderzoeken worden op de 3 testdiktes uitgevoerd:

  • dunste plaat: op rechte snede wordt ruwheid, hardheid en haaksheid onderzocht
  • dikste plaat: op de rechte snede wordt ruwheid, hardheid en haaksheid onderzocht
  • meest toegepaste plaat: op de scherpe hoek wordt ruwheid, hardheid en haaksheid onderzocht
  • meest toegepaste plaat: op de boog wordt ruwheid, hardheid en haaksheid onderzocht

Indien u voor het eerst uw geautomatiseerde snijopstelling laat beproeven, dienen de 3 testdiktes in de vorm van een letter "P" gesneden te worden. Deze vorm bevat alle vereiste aspecten die beproefd dienen te worden conform de Norm. Per gesneden dikte stellen wij een snijprocedure op welke u met de rapportage van het laboratorium van ons ontvangt. 

Voor meer informatie en de afmetingen van de te snijden werkstukken, kunt u contact met ons opnemen.